Welcome to MNBS Laboratory

Alumni

Former Graduate Students or Postdoctoral Fellows

Dr. Xiangliang Jin (Professor of Xiang Tan University, China)

Dr. Wing-Kei Ho (Scientist, Nanotech Institute of HongKong, China)

Dr. Kin Fong Lei (Assistant Professor, Chang Gung University, Taiwan, China)

Dr. Mei Liu (Assistant Professor, Shanghai University, Shanghai China)

Dr. Yu Liu

Dr. Edmond Leung

Dr. Xiaolong Wang

Dr. Tomas Trebick

Dr. Binyu Yu

Dr. Tingjie Li

Dr. Nour Ghonaim

Dr. Peipei Jia

Xueguang Han (KSR)

Limin Zhang

Jinlong Zhang (Mindray Inc.)

Shahid Naeem (Energy at The Corporation of the City of Burlington)

Chun Hong

Xueyin Wu

Xiaoning Wang

Cristian Moglan

Yang Cheng

Yaxi Fan